SCCM 2012 Ajan Seçenekleri

SCCM 2012’nin bize sunduğu en güzel özelliklerden birisi her bir collection için ayrı ayrı ajan seçenekleri oluşturabilmemiz. Biz de elimizde bu imkân varken, bunu en iyi şekilde kullanabilmek için tüm ajanlar için kullanılacak ayarları Default Client Settings içinde, collection’lar için kullanacağımız ayarları da collection ismi ile ayrıca oluşturuyoruz. Eğer Default Client Settings ile bizim ayrıca oluşturduğumuz ayarlar çakışırsa, bizim farklı olarak oluşturduğumuz ayarlar kullanılır; başka bir deyişle farklı olarak oluşturulan ayarlar Default Client Settings altındaki ayarların üzerine yazar. Yazımızda bu ayarları detaylı olarak inceleyeceğiz.

Background Intelligent Transfer Service (BITS) (Arkaplân Akıllı Transfer Servisi)

Backgroud Intelligent Transfer Service, işletim sisteminin günlük çalışması sırasında arkaplânda veri transfer miktarı, hızı ve bağlantı hızı gibi faktörleri dikkate alarak veri transferi yapmasını sağlar. Örneğin Windows Güncellemeleri bizim Internet’te sörf yapma hızımızı fazla etkilemeden indirilir. Bu etkinin bu şekilde minimum olması BITS tarafından yapılan düzenlemeler sayesinde olur.

SCCM 2012 ajanında BITS yapılandırması da bu şekilde bir düzenleme yapar. Bu ayarlar ile ajanın hangi saatlerde hızının düşürüleceği, hangi hıza düşeceği, bu saatler dışında ajanın ne şekilde veri transferi yapacağını belirleriz:

 • Limit the maximum network bandwidth for BITS background transfers: BITS arkaplân transferleri için ağ üzerindeki bant genişliğini sınırlandırıp sınırlandırmayacağımızı belirleriz.
 • Throttling window start time: BITS tarafından veri transfer hızının düşürüleceği zaman.
 • Throttling window end time: BITS tarafından veri transfer hızının düşürülmesinin bittiği zaman.
 • Maximum transfer rate during throttling windows: BITStarafından veri transfer hızı düşürüldüğü süre içinde kullanılacak maximum veri transfer hızı, saniyede Kilobit olarak (Kbps)
 • Allow BITS downloads outside the throttling window: Veri transfer hızı düşürüldüğü zaman süresince BITS tarafından arkaplânda veri transferi yapılıp yapılmayacağı.
 • Maximum transfer rate outside the throttling window: Veri transfer hızının düşürüldüğü zaman dışında kullanılacak en fazla veri transfer hızı, saniyede Kilobit olarak (Kbps.)

AGNTOPS01

Eğer sürekli bir BITS kullanımı isteniyorsa, o zaman Throttling window start time ve Throttling window end time olarak aynı saat belirtilmelidir.

Burada belirlediğimiz BITS seçenekleri başka bir uygulamada belirtilen BITS seçeneklerini geçersiz kılabilir. Eğer BITS seçenekleri Grup İlkesi (Group Policy) ile Etki Alanı (domain) seviyesinde belirlendiyse, Grup İlkesinde belirlenen değerler SCCM 2012’de belirlenen değerleri geçersiz kılar.

Client Policy (İstemci İlkesi)

Client Settings ile istemciler üzerinde çalışan ajanların site ilkelerini (site policy) ne şekilde alacağını belirliyoruz.

 • Client policy polling interval: İstemcilerin değişikliklerin olup olmadığını belirlemek için SCCM sunucusunu dakika olarak ne sıklıkla sorgulayacağını belirtir (varsayılan olarak bu süre 60 dakikadır, ancak ortamımız test ortamı olduğundan ben 15 dakika olarak belirledim. Büyük ortamlarda bu süreyi 720 dakika (12 saat) olarak belirlemek SCCM sunucu üzerindeki yükü oldukça hafifletecektir.)
 • Enable user policy polling on clients: İstemciler üzerinde kullanıcılar için belirlenmiş ilkelerin sorgulanıp sorgulanmayacağını belirler.
 • Enable user policy requests from Internet clients: Internet üzerinden ilke sorgulamasına izin verilip verilmeyeceğini belirtir.

AGNTOPS02

Compliance Settings (Uyumluluk Ayarları)

İstemcilerin uyumluluk ile ilgili sorgulamaları yapıp yapmayacağını, yapacak ise hangi sıklıkla yapacağını belirler.

 • Enable compliance evaluation on clients: “True” değeri istemciler üzerine uyumluluk değerlendirmesinin yapılmasını sağlar.
 • Schedule compliance evaluation: İstemcilerin ne sıklıkla uyumluluk değerlendirmesi yapacağını belirler. Varsayılan olarak belirlenen süre 7 gündür.

AGNTOPS03

Computer Agent (Bilgisayar Ajanı)

Bilgisayar ajanı (Computer Agent) başlığı altında yapabileceğimiz ayarlar şu şekilde:

 • Deployment deadline greater than 24 hours, remind user every (hours): Eğer bir uygulama/güncelleme için kurulum süre bitimi 24 saatten daha fazlasını belirlediysek ve kullanıcı henüz bu kuruluma onay vermediyse, kullanıcı burada belirtilen zamanda bir (ekran görüntüsüne göre 48 saatte bir) kurulum için uyarılır.
 • Deployment deadline less than 24 hours, remind user every (hours): Eğer bir uygulama/güncelleme için kurulum süre bitimi 24 saatten daha azını belirlediysek ve kullanıcı henüz bu kuruluma onay vermediyse, kullanıcı burada belirtilen zamanda bir (ekran görüntüsüne göre 4 saatte bir) kurulum için uyarılır.
 • Deployment deadline less than 1 hour, remind user every (minutes): Eğer bir uygulama/güncelleme için kurulum süre bitimi 1 saatten daha azını belirlediysek ve kullanıcı henüz bu kuruluma onay vermediyse, kullanıcı burada belirtilen zamanda bir (ekran görüntüsüne göre 15 dakikada bir) kurulum için uyarılır.
 • Default Application Catalog website point: Varsayılan Uygulama Kataloğu Web Site Noktasını belirler. SCCM 2012 istemcileri kurulu olan sistemlerde Start –> All programs -> Microsoft System Center 2012 -> Configuration Manager -> Software Center çalıştırdığımızda Software Center programı burada belirleyeceğimiz sunucuya bağlanır. Bu sunucuyu “Set website” ile sunucunun tam adresini (FQDN) girerek belirliyoruz. Yazı dizimizde bu rol SCCM2012 sunucumuz üzerinde olduğundan, ekran görüntüsünde göreceğimiz gibi sunucunun tam adresini SCCM2012.contoso.com olarak girilmiş durumda.
 • Add default Application Catalog website to Internet Explorer trusted sites zone: Uygulama Kataloğu Web sitesini Internet Explorer’da Internet Options -> Security altında “Trusted sites” altına ekler.
 • Organization name displayed in Software Center: Software Center açıldığında firma adının ne olarak gözükeceğini belirler. Yazı dizimizde firmamızın adı “Contoso Holding” olduğundan ekran görüntüsünde bu şekilde gözüküyor.
 • Install permissions: Yazılım kurma yetkisinin hangi gruba verileceğini belirler. Bilgi teknolojilerinin giderek kullanıcı merkezli olmasından dolayı varsayılan değer tüm kullanıcılar (All users.) Siz ortamınıza göre bunu başka bir kullanıcı grubu için (örneğin yöneticiler – Administrators) olarak belirleyebilirsiniz.
 • Suspend BitLocker PIN entry on restart: BitLocker kullanan bir sistem yazılım kurulum ya da güncellemesi sonrasında yeniden başlatıldığında PIN girilmesinin istenip istenmediğini belirtir. Varsayılan değer olan “Never” belirlenirse BitLocker kullanan sistem yeniden başlatıldığında PIN sorar.
 • Agent extensions manage the deployment of applications and software updates: Bu seçeneği eğer dışarıdan yazılım aldığınız bir firma talep etmediyse ya da siz System Center 2012 Configuration Manager Software Development Kit ile istemci ajan uyarıları, yazılım güncellemeleri ve uygulama dağıtımı yapmıyorsanız varsayılan değer olan “False” olarak bırakın. Aksi takdirde SCCM 2012 üzerinden gönderilen zorunlu uygulamalar (required applications) ve yazılım güncellemeleri istemcilere kurulmaz. Ancak kullanıcılar Software Center üzerinden kurulum yapabilirler.
 • PowerShell execution policy: PowerShell çalıştırma ilkesi zaten varsayılan olarak kısıtlıdır (Restricted – bir PowerShell ekranı açarak get-executionpolicy komutu ile sizin sisteminizdeki ilkenin durumunu görebilirsiniz.) Bu seçeneği Bypass değerine alarak ajanın varsayılan PowerShell çalıştırma ilkesini atlayarak imzalanmamış betiklerin (unsigned scripts) çalışmasına izin verebilirsiniz.
 • Show notifications for new deployments: Yeni kurulumlar için bilgilendirmelerin istemci tarafında gösterilmesi.

AGNTOPS04

Computer Restart (Bilgisayarın Yeniden Başlatılması)

Sistemlerin yeniden başlatılması ile ilgili seçenekler şunlardır:

 • Display a temporary notification to the user that indicates the interval before the user is logged off or the computer restarts (minutes): Kullanıcının sistemden çıkması (logoff) için verilen ya da sistemin yeniden başlatılması için beklenen süre.
 • Display a dialog box that the user cannot close, which displays the countdown interval before the user is logged off or the computer restarts (minutes): Kullanıcının kapatamayacağı, kullanıcının sistemden çıkması gereken ya da sistemin yeniden başlatılmasına kalan zamanı gösteren bir pencerenin ne kadar süre öncesinden gösterileceği. Ekran görüntüsünde olduğu gibi bu süre 15 dakika olarak belirlenirse bu, kullanıcının sistemden çıkması veya sistemin yeniden başlatılmasına 15 dakika kala kullanıcının kapatamayacağı bir pencere çıkarak bu zamanı kullanıcıya bildirir.

AGNTOPS05

Endpoint Protection

SCCM 2012 yapımızda Endpoint Protecion kullanacaksak, Endpoint Protection ajanı ile ilgili yapılandırmamızı bu adımda yapıyoruz:

 • Manage Endpoint Protection client on client computers: Hiyerarşi içinde zaten mevcut olan Endpoint Protection istemcilerini SCCM ile yönetmek ya da hiyerarşide Endpoint Protection kurulumu yapmak için bu seçeneği “True” olarak belirliyoruz.
 • Install Endpoint Protection client on client computers: Henüz kurulu olmayan istemcilere Endpoint Protection kurmak için bu değeri “True” olarak belirliyoruz.
 • Automatically remove previously installed antimalware software before Endpoint Protection is installed:  Değeri “True” olarak belirlediğimizde Endpoint Protection kurulumu yapılmadan önce sistemde kurulu olan diğer kötü amaçlı yazılımlardan koruma (antimalware) uygulamaları sistemden kaldırılır (zaten bir sistem üzerinde aynı işi yapan birden fazla koruma programı bulundurulması tavsiye edilmeyen bir durumdur.)
 • Suppress any required computer restarts after the Endpoint Protection client is installed: “True” değeri Endpoint Protection istemcisi kurulduktan sonra sistemin otomatik olarak yeniden başlatma işlemini belirli bir süre iptal eder, ki bu süre bir sonraki seçenekte belirlenir. Ancak sistem kurulumun tamamlanması için en kısa zamanda yeniden başlatılmalıdır aksi takdirde bu sistemin SCCM konsolunda yönetilmesinde sorunlar çıkabilecektir.
 • Allow period of time users can postpone a required restart to complete the Endpoint Protection installation (hours): Saat olarak kullanıcıların  Endpoint Protection kurulumundan sonra sistemlerini yeniden başlatmasını kaç saat boyunca erteleyebileceği.
 • Disable alternate sources (such as Microsoft Windows Update, Microsoft Windows Server Update Services, or UNC shares) for the initial update on client computers: “True” değeri Endpoint Protection için kurulacak ilk güncellemenin Windows Update, WSUS, ağ paylaşımı gibi alternatif kaynaklardan yapılmasını engeller. Başka bir deyişle “True” değeri güncellemelerin sadece SCCM konsolu üzerinden yapılabileceğini belirler.

AGNTOPS06

Hardware Inventory (Donanım Envanteri)

Donanım envanteri ile ilgili ayarlarımızı burada yapıyoruz. Mevcut seçenekler aşağıdaki gibi:

 • Enable hardware inventory on clients: “True” seçeneği ile istemciler üzerinden donanım envanteri toplama özelliğini etkin hale getiriyoruz.
 • Hardware inventory schedule: SCCM tarafından donanım envanterinin hangi aralıkla toplanacağı. Varsayılan süre 7 gündür.
 • Maximum custom MIF file size (KB): Kilobyte olarak SCCM tarafından işlenecek en büyük MIF dosyası. SCCM 2012 bu değerden daha büyük boyuta sahip dosyaları işlemeyecektir. MIF dosya büyüklüğü 1 – 5000 KB arasında olabilir.
 • Hardware inventory classes: SCCM 2012 ile belirlenen donanım sınıflarına ek olarak donanım sınıflarını oluşturmamızı sağlar. Donanım sınıfı sadece Central Administration Site üzerinde varsayılan istemci ayarları (Default Client Settings) düzenlenerek oluşturulabilir. Özel ayarlar ile yeni bir donanım sınıfı oluşturulamaz.

AGNTOPS07

Mobile Devices (Mobil Cihazlar)

SCCM 2012 ile gele en büyük yeniliklerden birisi de daha fazla taşınabilir cihazların desteklenmesi. Taşınabilir cihazlar ile ilgili seçenekleri yapılandırmadan önce bir taşınabilir cihaz profili oluşturmamız gerekir. Bu profil içinde de taşınabilir cihazların kayıt olma (enrollment) işlemleri sırasında kullanacağı sertifika bilgisinin, kayıt olma noktasının (enrollment point), kayıt olma vekil noktası (enrollment proxy point) ve kayıt sonrasında taşınabilir cihazları yönetecek site bilgisinin olması gerekir (bu adımlar yazımızın kapsamı dışında olduğundan detaylarına girmiyoruz.) Bu profil hazırlandıktan taşınabilir cihazlar ile ilgili seçenekler aşağıdaki gibidir:

 • Polling interval: Ne kadar aralıkla taşınabilir cihazların SCCM sunucusu tarafından sorgulanacağı,
 • Allow users to enroll mobile devices: Kullanıcıların kendi taşınabilir cihazlarını kaydedip edemeyeceği. Varsayılan değer olarak “False” belirlendiğinden, bu seçenek “True” değerine alınmadan kullanıcılar kendi cihazlarının kayıt işlemlerini yapamazlar.
 • Mobile device enrollment profile: Yukarıda bahsettiğimiz profili burada “Set profile” ile seçiyoruz.

AGNTOPS08

Network Access Protection (NAP) (Ağ Erişim Koruması)

Ağ Erişim Koruması (Network Access Protection) destekleyen SCCM istemcileri üzerinde bu koruma etkinleştirildiğinde istemciler kendi sağlık durumlarını rapor ederler ve Sistem Sağlık Onaylama (System Health Validator) noktasına gönderirler. Bu özelliği etkinleştirmek için altyapınızda Ağ erişim Koruması çalışır durumda olmalıdır. Özelliği devreye almadan önce istemcilerde Windows Network Access Protection servisinin başlamış durumda ve başlangıç durumunun otomatik olduğunu mutlaka kontrol edin.

Ağ Erişim Koruması ile ilgili ayarlar aşağıdaki gibidir:

 • Enable Network Access Protection on clients: “True” değerine alındığında istemciler üzerinde Ağ Erişim Korumasını etkinleştirilir. Varsayılan olarak “False” değerindedir.
 • Use UTC (Coordinated Universal Time) for evaluation time: İstemcilerin sağlık durumunu değerlendirirken UTC zamanını kullan. Varsayılan olarak “True” değerindedir. Ancak eğer birbirlerinden zaman farkı çok olan, coğrafi olarak uzak bölgeler ile çalışmıyorsanız, bu değeri “False” konumuna alabilirsiniz.
 • Require a new scan for each evaluation: “True” değeri güvenli olan değerdir ve her istemcinin kendi sağlık durumunun değerlendirilmesi için bir sonraki değerlendirmeyi beklemesini belirler. Bu durum da istemcilerin bağlantısında gecikmelere sebep olur. “False” durumunda ise istemciler önbelleklenen sağlık durumunu kullanırlar. Sağlık durumunun ne süreyle önbelleğe alındığı da bir sonraki seçenek olan tekrar Ağ Erişim Koruması yeniden değerlendirme zamanlaması (NAP re-evaluation schedule) ile belirlenir.
 • NAP re-evaluation schedule: Ağ Erişim Koruması ile ilgili değerlendirmenin ne sıklıkla yapılacağı. Varsayılan olarak her gün geceyarısı yapılır.

AGNTOPS09

Power Management (Güç Yönetimi)

Güç yönetimi ile ilgili istemci tarafında sadece iki adet seçeneğimiz var:

 • Allow power management of devices: Cihazlarda güç yönetimi yapılıp yapılmayacağını belirler.
 • Allow users to exclude their device from power management: Kullanıcıların kendi cihazlarını SCCM üzerinden belirlenen güç yönetimi politikalarından hariç tutup tutamayacaklarını belirler.

AGNTOPS10

Remote Tools (Uzak Bağlantı Araçları)

SCCM 2012 içinden istemcilere yapacağımız uzak (remote) bağlantılar ile ilgili seçenekleri burada yapılandırıyoruz.

 • Enable Remote Control on clients Firewall exception profiles: Bu istemci seçeneklerinin geçerli olduğu istemcilerde SCCM içinden yapılacak uzak bağlantılara izin verilip verilmeyeceğini belirliyoruz. “Configure” seçeneği ile uzaktan kontrolü (remote control) etkin hâle getirip, istersek istemciler üzerindeki güvenlik duvarı (firewall) yapılandırmalarının da otomatik olarak yapılmasını sağlayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken konu şudur: eğer güvenlik duvarını yapılandırmazsak, uzak bağlantı doğru çalışmayabilir. Uzaktan bağlantı varsayılan olarak kapalı durumdadır.
 • Users can change policy or notification settings in Software Center: Varsayılan olarak “False” değerindedir; yani kullanıcılar uzak bağlantı ile ilgili ilke veya uyarıları Software Center üzerinden değiştiremezler.
 • Allow Remote Control of an unattended computer: Kullanıcı logoff durumunda olduğunda veya sistem kilitli (lock) durumdayken uzak sisteme bağlantıya izin verilip verilmeyeceğini belirler.
 • Prompt user for Remote Control permission: Bağlanmadan önce uzak sistemde bağlatı öncesinde kullanıcının onayı istenip istenmeyeceği belirlenir.
 • Grant Remote Control permission to local Administrators group: Uzak bağlantının başlatılacağı sunucunun yerel yöneticilerinin (local administrators) istemcilere uzak bağlantı yapıp yapamayacaklarını belirler.
 • Access level allowed: Eğer bir önceki seçenekte yerel yöneticilere uzak bağlantı yapma izini verildiyse, bağlatı sırasındaki erişim izninin ne olacağını belirler. Varsayılan değer tam kontroldur (full control.)
 • Permitted viewers: “Set Viewers” ile istemcilere uzak kontrol ve uzak yardım için bağlanacak Windows kullanıcıları belirlenir.
 • Show session notification icon on taskbar: Varsayılan olarak “True” değerindedir, yani bir uzak masaüstü bağlantısı yapıldığında görev çubuğunda, uzak bağlantı yapıldığını bildiren bir simge bulunur.
 • Show session connection bar: Bağlantı sırasında ekranın üzerinde, uzak bağlantı yapıldığını gösteren bir bağlantı çubuğu gösterilir.
 • Play a sound on client: Bağlantıdan önce, bağlantıdan sonra ya da bağlantı sırasında belirli aralıklar ile istemcide uzak bağlantının etkin olduğunu belirten bir ses dosyası çalınır.

AGNTOPS11

Software Deployment (Yazılım Kurulumu)

Bu adımda tek bir seçenek vardır ve bu seçenek ile SCCM’in yazılım kurulumu ile ilgili gereklilikleri ne kadar sıklıkla kontrol edeceği belirlenir. Varsayılan olarak bu süre 7 gündür. Bu süreyi daha az bir süreye çekmenin sistemleri olumsuz etkileyebileceğinden dolayı tavsiye etmiyoruz.

Bu ayarı aynı zamanda istemci üzerinde Control Panel -> Configuration Manager -> Actions -> Application Deployment Evaluation Cycle altından da değiştirebiliriz.

AGNTOPS12

Software Inventory (Yazılım Envanteri)

Bu adımdaki seçenekler ile istemcilerin kurulu olduğu sistemlerden yazılım envanterinin nasıl ve ne şekilde toplanacağını belirliyoruz.

 • Enable software inventory on clients: İstemciler üzerinden yazılım envanteri toplama seçeneği; varsayılan olarak “True” yani açık durumda.
 • Schedule software inventory and file collection: Yazılım envanterinin ne sıklıkla toplanacağı belirlenir. Varsayılan olarak her gün geceyarısında toplanır.
 • Inventory reporting detail: Envanter raporlamasındaki detay seviyesi. Varsayılan olarak tüm detaylar raporlanır.
 • Inventory these file types: “Set types” ile envantere alınacak dosya tipleri belirlenir. Burada çok dikkatli bir belirleme yapmamız gerekir, aksi takdirde yazılım envanterine alınacak detay kullanılabilir seviyenin çok üzerinde olacaktır.
 • Collect files: Envantere alma sırasında hangi dosyaların toplanacağını “Set files” ile belirliyoruz.
 • Configure the display names for manufacturer or product: Yazılım envanteri sırasında yazılımı üreten firma ve yazılım bilgileri, istemciler tarafından dosya başlıklarından (file headers) alınır. Ancak dosya başlıklarında bu bilgi her zaman standart olarak bulunmadığından, kaynak tarayıcı (Resource Explorer) altında ya da oluşturulan sorgularda aynı üretici ya da programa ait değişik sürüm gibi bilgiler görüntülenebilir. Burada “Set names” ile bu değişikliklerin tutarlı ve tek bir şekilde nasıl gösterileceğini belirliyoruz. Örneğin Microsoft Inc., Microsoft Corp., Microsoft Co. Inc. gibi aynı firmaya ait bilgilerin tümünün Microsoft Inc. olarak görüntülenmesini sağlıyoruz.

AGNTOPS13

Software Metering (Yazılım Ölçümü)

Yazılım ölçümü (software metering) bize ortamımızda bulunan yazılımların kullanımı hakkında bilgi verir. Bu ölçüm ile ilgili olarak iki seçeneğimiz vardır:

 • Enable software metering: “True” ile istemcilerdeki yazılım ölçümü etkinleştirilir.
 • Schedule data collection: Yazılım ölçümünün ne sıklıkla yapılacağı belirlenir.

AGNTOPS14

Software Updates (Yazılım Güncellemeleri)

Configuration Manager uygulamasında belki en çok kullanılan özelliği olan yazılım güncellemeleri ile ilgili seçenekler burada belirlenir:

 • Enable software updates on clients: “True” ile istemciler üzerinde yazılım güncellemeleri etkinleştirilir. Yazılım güncelleme site bazında etkinleştirilebilir ya da kapatılabilir. Ancak eğer bir site için yazılım güncellemeleri kapatılırsa (değeri “False” durumuna alınırsa), o site için yazılım güncelleme uyumluluk değerlendirmesi (software update compliance assessment) yapılmaz ve yazılım güncellemeleri (işletim sistemi güncellemeleri de dahil) siteye gönderilmez.
 • Software update scan schedule: Bu değer ile istemcilerin ne sıklıkla yazılım güncelleme uyumluluklarını kontrol edeceğini belirler. Varsayılan olarak bu süre 7 gündür (güncelleme kontrol süresi en az 1 gün olabilir, eğer 1 günün altında bir değer belirlerseniz, SCCM otomatik olarak bu değeri 1 güne çeker.) İstemciler belirtilen güncelleme saatinden 2 saat sonrasına kadar olan sürede rastgele bir zamanda uyumluluk kontrollerini yaparlar. Bu şekilde tüm istemcilerin aynı anda sunuculara yüklenmesi de engellenmiş olur.
 • Schedule deployment re-evaluation: Yazılım kurulumlarının tekrar değerlendirileceği sıklık belirlenir. Eğer istemcilere daha önce kurulmuş olan güncellemeler bir sonraki değerlendirmede bulunamadıysa ve bu değerlendirmeler gerekli (required) güncellemeler ise bu güncellemeler tekrardan kurulurlar. Bu değerlendirme için varsayılan olarak 7 gün belirlenmiştir. Bir önceki seçenekte olduğu gibi eğer 1 günün altında bir değer belirlenirse SCCM otomatik olarak bu değeri 1 güne çeker.
 • When any software update deadline is reached, install all other software update deployments with deadline coming within a specified period of time: Belirlenen bir zaman dilimi içinde herhangi bir güncellemenin son kurulum tarihi yaklaşıyor olabilir. Aynı zamanda gerekli olarak belirlenen başka güncellemelerin de son kurulum tarihleri bu belirlenen zaman dilimi içinde yer alıyor olabilir. Bu seçenek ile kurulum zamanı gelmiş olan herhangi bir güncelleme ile birlikte diğer kurulumlarda belirlenen diğer tüm güncellemelerin de kurulup kurulmayacağı belirlenir.
 • Period of time for which all pending deployments with deadline in this time will also be installed: Bir önceki seçenekte “belirlenen bir zaman dilimi” olarak bahsettiğimiz süreyi burada belirliyoruz. Bu zaman dilimi 1 – 23 saat ya da 1 – 365 gün arasında olabilir.

AGNTOPS15

State Messaging (Durum Mesajı)

İstemcilerin kendi durumlarını sunuculara ne kadar sıklıkla raporlayacağı bu seçenek altında belirlenir.

 • State message reporting cycle (minutes): Kaç dakika aralıkla istemcilerin kendi durumlarını sunucuya rapor edeceği belirlenir.

AGNTOPS16

User and Device Affinity (Kullanıcı ve Cihaz Bağı)

SCCM 2012 ile gelen en önemli özelliklerden birisi de kullanıcılar için cihaz belirleyebilme, ya da başka bir deyişle kullanıcı ve cihaz bağını (User and Device Affinity) sağlayabilme. Kullanıcı ve cihaz arasında bağ kurmak için seçeneklerimiz şu şekilde:

 • User device affinity usage threshold (minutes): SCCM tarafından kullanıcı ve cihaz bağı oluşturulmadan önce beklenecek süre. Dakika olarak belirlenir.
 • User device affinity usage threshold (days): Kullanım tabanlı bağın oluşturulmadan önce beklenmesi gereken gün. Örneğin User device affinity usage threshold değeri 90 dakika ve User device affinity usage threshold 5 gün olarak belirlenmişse, kullanıcı ve cihaz arasında bağ kurulabilmesi için kullanıcının cihazı 5 gün boyunca günde en az 90 dakika kullanması gerekir.
 • Automatically configure user device affinity from usage data: Bu değer “True” olarak belirlendiğinde, kullanıcıların cihazları kullanımına göre SCCM otomatik olarak kullanıcı ve cihaz bağını oluşturur. Varsayılan olarak “False” yani kapalı durumdadır.
 • Allow user to define their primary devices: “True” değeri ile kullanıcıların uygulama kataloğu (Application Catalog) altında Cihazlarım (My Devices) altından kendi birincil (primary) cihazlarını tanımlamalarına izin verilir.
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s