SCCM 2012 Kurulumu – Bölüm 2: Configuration Manager Sunucusunun Kurulması

Bu bölümde System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 kurulumunu yapıyor olacağız. Ancak eğer 1. Bölümde yapılan işler ile ilgili herhangi bir sorun, aksaklık ya da eksiklik varsa, kuruluma devam etmeyin çünkü ya SCCM 2012 kurulumunuz başarısız olacak ya da Configuration Manager ortamınız sağlıklı çalışmayacaktır. Eğer 1. Bölümde tüm konuştuklarımızı yaptıysanız SCCM 2012 kurulumuna başlayabiliriz.

Kurulumda bağımsız bir Primary Site kuracağız ve bu Primary Site hiçbir Configuration Manager hiyerarşisine dahil olmayacak. Bir hiyerarşi kurmak için gerekli adımları ben yazının içinde belirttim. Ancak dediğim gibi yazının bütünü bağımsız çalışan bir Primary Site üzerine olacak.

Kurulumu başlatmadan önce ben kurulum medyası içinde SMSSETUPTOOLS altındaki CMTrace.exe programını çalıştırarak tüm olay kayıt dosyaları için varsayılan görüntüleyici olarak belirledim. Bu şekilde kurulum sırasında olay kayıtlarını daha rahat görüntüleyebiliyor olacağım. Olay kayıt dosyaları kurulum programını çalıştırır çalıştırmaz C: altında oluşturuluyor:

SCCM 2012 RC Kurulum - 02 - Kurulum Log Dosyalari

Bu dosyalardan kurulum sırasında takip edeceğim olay kayıt dosyası C:ConfigMgrSetup.log dosyası. CMTrace ile olay kayıt dosyası aşağıdaki gibi görülüyor:

SCCM 2012 RC Kurulum - 03 - Kurulum Log Dosyasi

Kurulumumuza dönersek, kurulum başlangıç ekranında “Install” diyerek kurulumu başlatıyoruz (“Install Configuration Manager Console” seçeneği kendi bilgisayarımıza Configuration Manager sunucusuna bağlanmadan işlem yapmamız için konsolu yükler. Biz Configuration Manager kurulumu yaptığımız için bu seçeneği değil, “Install” seçeneğini seçiyoruz.)

SCCM 2012 RC Kurulum - 04 - Kurulum ekrani

SCCM 2012 kurulumu ile ilgili olarak bize gereksinimleri hatırlatan ekran. Bir önceki yazımızda biz Configuration Manager için gerekli veritabanı sunucusunu (SCDB2012.contoso.com) kurmuştuk. Ben Configuration Manager kurulumu için de minimum gereksinimleri karşılayacak bir sunucu belirlemiştim. Sizin sunucunuzun da minimum gereksinimleri karşıladığını düşünerek bu ekranı “Next” ile geçiyoruz:

SCCM 2012 RC Kurulum - 05 - Kurulum bilgilendirme

Sonraki adımda Configuration Manager kurulum seçenekleri karşımıza geliyor. Bizim ortamımızda bu kurulum ilk Configuration Manager kurulumu olduğundan “Install a Configuration Manager Primary Site” seçiyoruz (eğer bir Configuration Manager hiyerarşisi kuracaksak, bu adımda Central Administration Site seçeceğiz) ve devam ediyoruz.

SCCM 2012 RC Kurulum - 06 - Kurulum secenekleri

Elimdeki kurulumu deneme kurulumu olarak yapmak istediğimden ilk seçeneği işaretliyorum ve devam ediyorum. Siz kendi lisans anahtarınızı bu adımda girebilirsiniz.

SCCM 2012 RC Kurulum - 07 - Lisans bilgileri

Hemen her zaman kabul ettiğimiz lisans anlaşması bir sonraki adımda geliyor:

SCCM 2012 RC Kurulum - 08 - Lisans sozlesmesi

Devam ettiğimizde SQL Server 2008 Native Client, SQL Server 2008 R2 Express ve Silverlight ile ilgili lisans anlaşması geliyor:

SCCM 2012 RC Kurulum - 09 - Veritabani lisans sozlesmeleri

Bir sonraki adımda SCCM 2012 kurulum programının indireceği güncelleme dosyalarının/bağımlılıkların nereye kaydedileceğini belirliyoruz. Ben D diskinde CM2012_Updates isimli bir dizin açtım ve dosyaların kaydedileceği dizin olarak burayı belirledim:

SCCM 2012 RC Kurulum - 10 - Kurulum icin gerekli dosyalarin indirilecegi dizin

Eğer güncellemeleri biz indirmek istersek, güncellemeleri/bağımlılıkları indirdiğimiz dizini paylaşıma açmamız ve yukarıdaki adımda bu paylaşımın UNC yolunu yazmamız gerekiyor. Güncellemeleri tek tek indirmek isterseniz bağlantılar şu şekilde:

 • Manifest: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=226250
 • ConfigMgr.Manifest.cab:  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=226248
 • msrdcoob_x86.exe: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=95740
 • msrdcoob_amd64.exe: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=95741
 • WindowsUpdateAgent30-x86.exe: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=158451
 • WindowsUpdateAgent30-x64.exe: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=158453.
 • wmirdist.msi: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=95743
 • Silverlight.exe: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196277.
 • dotNetFx40_Client_x86_x64.exe: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199236
 • dotNetFx40_Full_x86_x64.exe: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=224688
 • SQL_Redist: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=218933 as SQLEXPR_x64_ENU.exe
 • msxml6_x64.msi: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=169539
 • sqlncli.msi: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=169540
 • SQLSysClrTypes.msi: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=169541
 • SharedManagementObjects.msi: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=169542

Alternatif olarak da, Internet bağlantısı olan başka bir bilgisayarda Configuration Manager kurulum medyasında SMSSETUPBINX64 klasörü altında, SetupDL.exe programını klasör adı vererek çalıştırabilir (örneğin SetupDL.exe D:CM2012_Updates gibi) ve tüm indirilecek bağımlılık/güncellemeleri indirebilir ve bunları yukarıda bahsettiğimiz gibi paylaşım klasörüne kopyalayabiliriz.

“Next” tuşuna bastığımızda kurulum güncellemeleri indirmeye başlayacak:

SCCM 2012 RC Kurulum - 11 - Kurulum icin gerekli dosyalarin indirilmesi

Configuration Manager 2012 konsolu ve raporlarda kullanılacak dili seçeceğimiz adım geliyor. Bu adımdaki dil paketleri içinde ne yazık ki Türkçe yok. Ben İngilizce seçip devam ediyorum:

SCCM 2012 RC Kurulum - 12 - Konsol ve rapor dilinin secilmesi

Bu adımda SCCM 2012 tarafından desteklenecek istemci dillerini seçiyoruz. Ortamınızda tüm istemcilerde kullanılan dilleri burada seçmemiz gerekiyor (örneğin bir projemde İngilizce’ye ilâve olarak Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Yunanca istemciler de var, bu sebepten canlı ortamda kurulum sırasında bu adımda bu dilleri de seçeceğim. Mevcut durumda  sadece İngilizce seçmek yeterli olacak.)

SCCM 2012 RC Kurulum - 13 - Desteklenecek istemci dillerinin secilmesi

Kurulumun en önemli adımlarından birisi bu adım. Site kodu, site açıklaması ve kurulum yapılacak dizini belirliyoruz. Site adını burada belirleyip kurulumu bitirdikten sonra site adını değiştirmemiz çok zorlu bir işlem olacağından en iyisi bu adımda bilgileri doğru girmek olacak:

SCCM 2012 RC Kurulum - 14 - Site adi ve aciklamasinin belirlenmesi SCCM Konsol Kurulumu

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi kurulumumuz bağımsız çalışan bir Primary Site olacak, bu sebepten seçeneği ”Install the primary site as stand-alone site” olarak işaretliyoruz (eğer bir hiyerarşi kurduysak ve bu Primary Site’ı mevcut hiyerarşiye ekliyor olsaydık o zaman ilk seçeneği işaretleyerek Central Administration Site sunucusunun tam adını – CMCAS2012.contoso.com gibi – girmemiz gerekecekti.)

SCCM 2012 RC Kurulum - 15 - Birincil sitenin kurulumu

Bağımsız çalışan Primary Site herhangi bir hiyerarşiye üye olamayacaktır (zaten adı üstünde: bağımsız – Stand-alone). Kurulum bize bu konuyu bir kez daha hatırlatıyor:

SCCM 2012 RC Kurulum - 15a - Birincil sitenin kurulum uyarisi

Devam ettiğimizde veritabanı ile ilgili bilgileri giriyoruz. Veritabanımız merkezî bir veritabanında (SCDB2012.contoso.com) olacak ve Default Instance’da çalışacak. Ayırt edici olarak Configuration Manager’ın kısaltması ve site kodundan oluşan bir veritabanı ismi belirliyorum (CM_CNT). SQL Service Broker hizmeti için de 4022 numaralı port varsayılan olarak atanıyor. Hatırlarsanız ilk yazımızda bu port’u açmıştık.

SCCM 2012 RC Kurulum - 16 - Veritabani bilgileri

Bir sonraki adımda SMS Provider’ın çalışacağı sunucuyu seçiyoruz (Configuration Manager konsolu veritabanı ile SMS Provider üzerinden konuşur. Her ne kadar bizim kurulumumuzda SMS Provider rolü Configuration Manager kurulumunu yaptığımız SCCM2012 makinası üzerinde bulunacaksa da, büyük ve birden çok site sunucusu olan kurulumlarda bu rol başka bir sunucu üzerinde olabilir.)

SCCM 2012 RC Kurulum - 17 - SMS Provider Secimi

Configuration Manager 2012, istemciler ile HTTP ya da HTTPS üzerinden konuşabilirler. Bu adımda tüm site rollerinin HTTPS kullanmasını ya da her sistem rolü için ayrı ayrı HTTP/HTTPS kullanımını  belirleyebiliriz. Ben her rol için HTTP/HTTPS belirlenmesi seçeneğini seçtim.

SCCM 2012 RC Kurulum - 18 - Site ici haberlesmede her zaman HTTPS kullanil(may)acagi

Mevcut yapımıza Yönetim Noktası (Management Point) ve/veya Dağıtım Noktası (Distribution Point) rollerini eklemek istiyorsak, bu adımda rollerin hangi sunucuya/sunuculara kurulacağını belirliyoruz. Bağımsız ve tek bir Primary Site kurduğumuzdan bu rolleri SCCM2012 sunucumuza ekliyoruz (dikkat ederseniz bir önceki adımda her site rolü için HTTP/HTTPS bağlantısını ayrı ayrı belirleyeceğimi seçtiğim için istemci bağlantısı (Client Connection) altında sadece HTTP gözüküyor ve bu değiştirilemez durumda. Eğer HTTPS yapılandırmak istersek, bunu ilgili site sunucuları üzerinden yapmamız gerekiyor.)

SCCM 2012 RC Kurulum - 19 - Yonetim ve dagitim noktalari kurulumu

Sonraki adımımız Microsoft’un Müşteri Deneyimi Geliştirme Programına (CEIP) katılıp katılmayacağımızı soruyor:

SCCM 2012 RC Kurulum - 20 - Musteri Deneyimi Gelistime Programi - CEIP

Tüm yaptığımız tercihleri ve yapılandırmaları bir kez daha gözden geçiriyoruz:

SCCM 2012 RC Kurulum - 21 - Kurulum Ozeti

Kurulum rutini kurulum sırasında kurulumun başarısız olabileceği adımları kontrol ediyor. “Begin Intall” ile kurulumumuzu başlatıyoruz.

SCCM 2012 RC Kurulum - 22 - Kurulum ile ilgili uyarilar

Kurulumumuz tamamlandı.

SCCM 2012 RC Kurulum - 23 - Kurulum tamamlandi

Kurulumumuzun tamamlanması aslında herşeyin daha başı. Configuration Manager 2012 kurulumumuzu çalışır hâle getirmek için daha birçok yapılandırmamız var.

Referanslar

 1. Brady, Niall C., Using SCCM 2012 RC in a LAB – Part 1. Installation, http://myitforum.com/cs2/blogs/nbrady/archive/2011/10/27/using-sccm-2012-rc-in-a-lab-part-1-installation.aspx
 2. Koneti, Eswar, Configuration Manager(configMgr) 2012 RC1 Prerequisites Download, http://eskonr.com/2011/10/configuration-manager-2012-prerequisites-download/
Reklamlar

SCCM 2012 Kurulumu – Bölüm 2: Configuration Manager Sunucusunun Kurulması” üzerine bir düşünce

 1. Geri bildirim: SCCM 2012 Prerequisite Downloads | Solution for Your Systems

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s