Günlük arşivler: Mart 21, 2018

ssh_dispatch_run_fatal: Connection to X.X.X.X port 22: DH GEX group out of range

Bugün bir SFTP sitesine dosya yüklemek için komut satırından aşağıdaki komut ile bağlanmaya çalışırken hata aldım:

$sftp tolga@sftp.ftpsite.com
ssh_dispatch_run_fatal: Connection to X.X.X.X port 22: DH GEX group out of range
Connection closed

Hata açıklayıcı olmadığından komutu sftp -vvv tolga@sftp.ftpsite.com ile çalıştırdım (detaylı logu karışıklık olmaması için yazının en sonuna koydum). Aşağıdaki satırlar dikkatimi çekti:

tolga@localhost:~$ sftp -vvv username@sftp.ftpsite.com
OpenSSH_7.2p2 Ubuntu-4ubuntu2.4, OpenSSL 1.0.2g 1 Mar 2016
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
debug2: resolving "sftp.ftpsite.com" port 22
debug2: ssh_connect_direct: needpriv 0
debug1: Connecting to sftp.ftpsite.com [X.X.X.X] port 22.
debug1: Connection established.
...
...
debug1: kex: algorithm: diffie-hellman-group-exchange-sha256
debug1: kex: host key algorithm: ssh-rsa
debug1: kex: server->client cipher: aes128-ctr MAC: hmac-sha2-256 compression: none
debug1: kex: client->server cipher: aes128-ctr MAC: hmac-sha2-256 compression: none
debug3: send packet: type 34
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(2048<8192<8192) sent
debug3: receive packet: type 31
debug1: got SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
ssh_dispatch_run_fatal: Connection to X.X.X.X port 22: DH GEX group out of range

Burada bana log’lar iki şey anlatıyordu:
Okumaya devam et