Kategori arşivi: BT Uzman

System Center Operations Manager 2012 – Tam Sürüme Yükseltme

System Center Operations Manager 2012 tam sürüm kurulumu yapmanıza ragmen konsolu açtığınızda “Required Configuration Tasks” altında “Upgrade to full version” (Tam sürüme yükselt) uyarısını görüyorsunuz:

SCOM 2012 kurulum başlangıç ekranı - Tam sürüme yükseltme.

Yardım -> Hakkında (Help -> About) penceresini açtığınızda da lisans bilgileri aşağıdaki şekilde boş gözükür:

Lisans bilgisi altında herhangi bir bilgi gösterilmiyor.
Okumaya devam et

Felaket Senaryosu: Domain Controller Yedekten Dönüş – Windows 2008 R2 SP1

Microsoft tarafından System State ve Bare Metal yedeklerinin yedek alınan makinadan başka bir makinaya dönülmesi desteklenmiyor. Ancak bizim sanal sunucuda çalışan domain controller’ın yine bir sanal diske geri dönüş işleminde donanım bazında bir sorun olması beklenen bir durum değil. Ancak yine de donanımın mümkün olduğunca benzer olmasında fayda var – örneğin işlemci/çekirdek sayısı, bellek gibi. Hard disk boyutunun birebir aynı olması çok önemli, yoksa restore aşamasında hata alınması çok olası; özellikle yedekten dönülen sunucunun diski yedek alınan sunucudan daha küçük ise.

Bare Metal yedekten dönülme işlemi System State ve kritik disk bölümlerine yazma işlemi gerçekleştireceğinden yedekten dönme işleminin sunucu açıkken yapılması mümkün değildir. Yedekten dönme işleminin yapılacağı sunucunun yeni bir sanal sunucu olması ve üzerinde herhangi bir sistem kurulu olmaması, herhangi bir disk bölümü (partition) oluşturulmaması işleri kolaylaştıracaktır. Eğer bir sistem kurulumu ya da disk bölümü varsa bunlar da yedekten dönme aşamasında silinecektir.

VMWare üzerinde sanal sunucuya network kartı atanırken mutlaka geriye dönük uyumlu olan kart tipi (Hyper-V üzerinde Legacy Network Adapter, VMWare üzerinde E1000 gibi) seçilmeli, kesinlikle VMXNET gibi VMWare tools üzerinden çalışan network kartları seçilmemelidir.

Yedekten dönme işlemini yapmak için sunucuyu Windows 2008 R2 SP1 işletim sistemi kurulum diski ile açmamız gerekiyor:
Okumaya devam et

Felaket Senaryosu: Domain Controller Yedekleme – Windows 2008 R2 SP1

Felaket senaryosu düşünüldüğünde Domain Controller’ın uygun bir şekilde yedeklenmiş olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Microsoft tarafından desteklenen domain controller yedek ve yedekten geri dönüşler düşünüldüğünde en uygun çözüm Windows Server Backup ile bare metal olarak alınan yedektir. Her ne kadar Microsoft tarafından alınan System State ve Bare Metal yedeklerin sadece aynı donanım üzerine geri dönüşü destekleniyor olsa da, sanal bir domain controller yedeği aynı donanım (işlemci, çekirdek ve bellek düşünüldüğünde) üzerine rahatlıkla geri dönülebilir. Bu yazımızda sanal bir domain controller’ı yedekleyeceğiz ve bir sonraki yazımızda da bu domain controller’ı bir sanal disk üzerine geri döneceğiz.

Senaryomuz şu şekilde:

  • Sanal ortamda bulunan DC01 sunucumuzu 10.0.0.20 sunucu üzerinde bulunan DC_BackupBareMetal paylaşımına düzenli olarak Bare Metal seçeneği ile yedekleyeceğiz (bu yazımızda bu işlemi yapacağız),
  • Yedeklerin bir tape sürücü, harici bir disk, bulut gibi harici bir ortama da ayrıca yedeklendiğini farz edeceğiz,
  • Bir felaket sonrasında tüm sistemleri kaybedeceğiz,
  • Geri dönüş için ortamımızda önceki ortamımız ile benzer bir sanal ortam kurduğumuzu varsayacağız (VMWare veya Hyper-V). Bu sanal ortamda da bir Windows sunucu kurup almış olduğumuz yedeği bu sunucuya döneceğiz ve yedeği döndüğümüz dizini paylaşıma açacağız. Yazımızda bu sunucunun IP adresi 192.168.33.2, ağ maskesi 255.255.255.0 olacak, üzerinde DHCP, DNS vb. gibi hiçbir servis çalışmayacak,
  • Sanal ortamda DC01 sunucu ile benzer özelliklerde (işlemci/çekirdek sayısı, bellek miktarı, disk alanı) bir sunucu oluşturuyoruz ve bu sunucuyu en son yedek alındığı duruma getiriyoruz (yazımızın ikinci bölümünde geri dönüş işlemini gerçekleştireceğiz).

Öncelikle yedeği alınacak sunucuda (DC01) Windows Server Backup özelliğinin kurulu olması gerekir. Eğer kurulu değilse Server Manager altından “Add Features” ile Windows Server Backup Features tüm bileşenleri ile kurulur:

Sunucumuza Windows Server Backup özelliğini (feature) ekliyoruz.

Windows Server Backup Command-line Tools kurulmazsa wbadmin komut parametreleri kullanılamaz.

Kurulum bittikten sonra Start -> Administrative Tools -> Windows Server Backup adımından WSB arayüzünü başlatıyoruz. Arayüz açıldıktan sonra düzenli yedek alabilmek için sağ üst köşede Actions altından “Backup Schedule …”a tıklıyoruz:

Düzenli olarak yedek alacağımızdan Backup Schedule seçiyoruz.

Sadece bir kez yedek alinacaksa “Backup once…” seçilir.

Backup schedule’ın ilk adımı karşılama ekranı: Okumaya devam et

.NET Framework 3.5 SP1 Kurulumu “Setup is loading installation components, This may take a minute or two.” Aşamasında Askıda Kalıyor

.NET Framework 3.5 SP1 kurulumu  Windows 2003 sunucularda “Setup is loading installation components, This may take a minute or two.” aşamasında askıda kalıyorsa:

  • Tam kurulum dosyasını indirin (yaklaşık 230 MB)
  • Internet Explorer proxy ayarlarını devre dışı bırakarak kurulumu tekrar başlatın.

SCCM 2012 Altyapı Yönetimi – Bölüm 3: Zamanlanmış Raporlar Oluşturma

SCCM 2012 ile zamanlanmış raporlar oluşturabilmek için öncelikle SQL Server Reporting Services üzerinde execution account ve e-mail tanımlamalarını yapmamız gerekiyor. E-mail tanımlamalarımız ile başlayalım. Ancak önce mutlaka Mail Admin’lerimiz ile görüşüp SCCM rapor sunucumuzun relay tanımlarında olduğundan ve e-mail gönderme için tanımlayacağımız hesabın e-mail gönderme yetkisi olduğundan emin olmamız gerekiyor. Tüm bu şartları sağladığımızda başlat menüsünden SQL Server Reporting Services’i açıyoruz ve E-mail Settings altından e-mail tanımlamalarımızı yapıyoruz:

SQL Server Reporting Services ayarlarında SMTP sunucumuzu tanımlıyoruz.

Okumaya devam et

Windows 8/Server 2012 Server Manager “Online – Verify WinRM 3.0 Service is installed, running and required firewall ports are open” Hatasının Çözümü

Windows 8 üzerine kurduğunuz ya da Windows Server 2012 ile gelen Server Manager’dan Windows 2008 R2 ya da Windows 2008 R2 SP1 sunucuları yönetmek istediğinizde ilk adımda sunucuları ekledikten sonra konsolda aşağıdaki gibi “Online – Verify WinRM 3.0 Service is installed, running and required firewall ports are open” hatasını alırsınız:

“Online – Verify WinRM 3.0 Service is installed, running and required firewall ports are open” hatası.

Uyarının üzerine çift tıkladığınızda (ya da More… bağlantısına tıkladığınızda) da aynı hata mesajını görürsünüz:

Hata mesajının detayı.
Okumaya devam et

Windows 2008, 2008 R2 Terminal Sunucularda Sistemin “Please wait for the System Event Notification Service” Bildiriminde Askıda Kalma Durumunun Çözümü

Windows 2008 ya da 2008 R2 terminal (remote desktop) sunucuya giriş yapmak istediğinizde sistem “Please wait for the System Event Notification Service” bildiriminde kalıyorsa sorun OCS ya da Lync  uygulamasından kaynaklanıyor olabilir (sebebi muhtemelen memory leak’tir):

"Please wait for the System Event Notification Service" ekranı.

Bu hatayı giderebilmek için psexec komutunu kullanarak sunucuya komut satırından bağlanmamız gerekir. Bağlandıktan sonra taskkill komutu ile communicator.exe sürecini sonlandırıyoruz. Terminal (remote desktop) sunucu üzerinde bu komutu çalıştırdığımızda bütün OCS ya da Lync uygulamaları kapatılacaktır:

communicator.exe sürecinin uzaktan psexec ve taskkill ile sonlandırılması.

Komut tamamlandıktan sonra kullanıcılar artık sunucuya login olabilirler.

Terminal (Remote Desktop) Server Session Host “The settings for this Remote Desktop Session Host server cannot be retrieved.” Hatasının Çözümü

Windows Server 2008 ya da Windows Server 2008 R2 Terminal Server Session Host rolü olan sunucuda Administrative Tools ->  Remote Desktop Services –> Remote Desktop Session Host Configuration penceresini açtığınızda aşağıdaki gibi “The settings for this Remote Desktop Session Host server cannot be retrieved. The remote server does not support running Remote Desktop Session Host Configuration tool remotely.” hatası alıyorsunuz:

RDSHS01 - The settings for this Remote Desktop Session Host server cannot be retrieved

Okumaya devam et

“Windows cannot find ‘C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative Tools Server Manager.lnk’. Make sure that you typed the name correctly, and then try again.” Hatasının Çözümü

Windows 2008 R2 sunucya bağlandığınızda aşağıdaki gibi “Windows cannot find ‘C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative Tools Server Manager.lnk’. Make sure that you typed the name correctly, and then try again.” hatası aldığımızda aslında sorun belirtildiği gibi sadece Server Manager kısayolu ile değil, tüm Administrative Tools kısayolları ile ilgilidir.

Server Manager.lnk hatası.

Administrative Tools kısayollarından herhangi birisini tıkladığınızda aynı şekilde kısayolun bulunamadığı ile ilgili hata mesajını alırsınız. Benzer şekilde My Computer simgesine sağ tıklayarak “Manage” seçtiğinizde de Computer Management’a ulaşamazsınız çünkü aslında bu konsol da Administrative Tools altındadır. Okumaya devam et

“The security database does not have a computer account for this workstation trust relationship” ve “The trust relationship between this workstation and the primary domain failed” Hatalarının Çözümü

Active Directory Domain ortamınızda bulunan bir sunucuya bağlanırken aşağıdaki şekilde “The security database does not have a computer account for this workstation trust relationship” veya “The trust relationship between this workstation and the primary domain failed” hataları aldığınızda sorunun çözümü için hem Active Directory tarafında hem de sorun yaşadığınız bilgisayar üzerinde çalışacağımızdan Domain Admin haklarına sahip bir kullanıcı hesabına ihtiyacımız olacak.

"The security database does not have a computer account for this workstation trust relationship." hatası.

"The trust relationship between this workstation and the primary domain failed." hatası.

Okumaya devam et