Kategori arşivi: Operations Manager

Bu kategori altında Veri Merkezi İzleme ile ilgili yazılar yayınlanmaktadır.

System Center Operations Manager 2012 – Tam Sürüme Yükseltme

System Center Operations Manager 2012 tam sürüm kurulumu yapmanıza ragmen konsolu açtığınızda “Required Configuration Tasks” altında “Upgrade to full version” (Tam sürüme yükselt) uyarısını görüyorsunuz:

SCOM 2012 kurulum başlangıç ekranı - Tam sürüme yükseltme.

Yardım -> Hakkında (Help -> About) penceresini açtığınızda da lisans bilgileri aşağıdaki şekilde boş gözükür:

Lisans bilgisi altında herhangi bir bilgi gösterilmiyor.
Okumaya devam et

SCOM 2007 R2 & SCOM 2012: Dağıtımlı Uygulama Bileşeni İzlenemez Durumda Olduğunda Uygulamanın Sağlık Durumu Değişmiyor

Bildiğimiz gibi System Center Operations Manager sistemleri bir ajan yardımı ile izler. Operations Manager’ın yaptığı en temel işlerden birisi de ajanların kendilerinin sağlık durumlarını izlemektir. Bunu da ajanlardan aldığı kalp atışı (heartbeat) ile yapar: varsayılan ayarlar ile her ajan 60 saniyede 1 defa kendi yönetim sunucusuna ya da kendisinin bağlı olduğu yönetim sunucusuna ulaşamazsa kök yönetim sunucusuna bir mesaj gönderir. Bu mesaj alındığında yönetim sunucusu ajanı “ulaşılabilir” durumda kabul eder. Eğer bu mesaj 3 kere art arda alınamazsa, bu durumda yönetim sunucusu ajanı – ve dolayısıyla ajanın çalıştığı sunucuyu – “ulaşılamaz” duruma getirir. Ulaşılamaz durumdaki bir sunucu da, ajandan bilgi alınamadığı için mantıken izlenemez durumda olacaktır. Operations Manager sunucu izlenemez durumda olduğunda bir uyarı oluşturur ve eğer gerekli yapılandırma yapılırsa ilgili sistem yöneticisine bir uyarı gönderir.

Ancak eğer konu dağıtımlı uygulama ise bu uyarı “Alerts” altında yer alır ancak dağıtımlı uygulamaya görsel olarak yansımaz. Örneğin aşağıdaki dağıtımlı uygulamada TERMSRV1 isimli terminal sunucuya ulaşılamamasına (sunucu izlenemez durumda olmasına) rağmen, dağıtımlı uygulama sağlıklı olarak gözüküyor:

Dağıtımlı uygulama bileşeni izlenemiyor durumda.

Okumaya devam et

SCOM 2007 R2 & SCOM 2012: Dağıtımlı Uygulama Silinirken Alınan “Verification failed with [1] errors”, “Cannot verify Relationship Type” ve “Cannot verify Source Class” Hatalarının Giderilmesi

SCOM 2007 R2 konsolunda oluşturduğumuz dağıtımlı uygulamayı (distributed application) silmek istediğimizde aşağıdaki gibi bir hata alıp işlemimizi sonlandıramayabiliriz:

SCOMDISTAPPDELERR01 - Distributed Application Silerken Alinan Hata

Her ne kadar mesaj çok anlaşılmaz gibi gözükse de aslında biraz dikkat ederek sorunun nerede olduğunu bulabiliriz. Öncelikle “Show additional information about this error” diyerek hatanın tamamını görelim:

Date: 1/23/2012 11:29:11 AM
Application: System Center Operations Manager 2007 R2 Authoring Console
Application Version: 6.1.7221.49
Severity: Error

Message:
: Verification failed with [1] errors:
-------------------------------------------------------
Error 1:
: Cannot verify RelationshipType [SCIMembership_6fb9fd39946f469dba8c9e75e31f93fd].
Cannot verify Source Class [ManagementPackElement=SC_da21474f60e74456af213b2be34e4142_Service_3470364845bc4edcb54764dbeaf58364 in ManagementPack:[Name=File.Servers, KeyToken=, Version=1.0.0.0]] specified for this relationship
Cannot find ManagementPackElement [Type=ManagementPackClass, ID=SC_da21474f60e74456af213b2be34e4142_Service_3470364845bc4edcb54764dbeaf58364] in ManagementPack [ManagementPack:[Name=File.Servers, KeyToken=, Version=1.0.0.0]]
Cannot verify RelationshipType [SCIMembership_6fb9fd39946f469dba8c9e75e31f93fd].Cannot verify Source Class [ManagementPackElement=SC_da21474f60e74456af213b2be34e4142_Service_3470364845bc4edcb54764dbeaf58364 in ManagementPack:[Name=File.Servers, KeyToken=, Version=1.0.0.0]] specified for this relationshipCannot find ManagementPackElement [Type=ManagementPackClass, ID=SC_da21474f60e74456af213b2be34e4142_Service_3470364845bc4edcb54764dbeaf58364] in ManagementPack [ManagementPack:[Name=File.Servers, KeyToken=, Version=1.0.0.0]]

Şimdi hata mesajlarına tek tek bakalım: Okumaya devam et

SCOM 2007 R2: Sistem Olay Günlüğü Kaydı 7024: System Center Management Service Terminated with Service-Specific Error Hatasının Giderilmesi

SCOM 2007 R2 ajanını kurduğunuz sunucuda herhangi bir sorun gözlemlemiyorsak, Operations Manager ajanını kaldırmak ve tekrardan kurmak da sorunu çözmüyorsa, Sistem Olay Günlüklerinde (System Event Log) 7024 no’lu kayıt görünüyorsa ve Operations Manager sağlık servisi (healthservice.exe) bir türlü başlamıyorsa, sorunu belirlemek çok da kolay olmayacaktır. Öncelikle Sistem Olay Günlüğü’ndeki 7024 no’lu kayda bakalım:

Sistem Olay Günlüğü Kaydı 7024.
Okumaya devam et

SCOM 2007 R2: Error 25205.Failed to uninstall SDK MOF. Error Code: -2147217406 (IDispatch error #3586) Hatasının Giderilmesi

SCOM 2007 R2 ajanını kurarken konsolda Operations Manager’ın karşı sunucu üzerinde kodu 80041002, açıklaması “Idispatch Error #3586” ve tanımı da “The Operations Manager Server couldnot execute WMI Query “(null)” on computer  <Bilgisayar_Adı>” olan bir hata mesajı aldığımızda aslında sorun Operations Manager ya da ajan ile ilgili değildir.

Ajan kurulumunda alınan hata.

Bu hatayı aldığımızda, kurulum yapmaya çalıştığımız sunucunun Application olay günlüğünde de aşağıdaki şekilde bir hata almış oluruz: Okumaya devam et

SCOM 2007 R2: Metin Günlük Dosyalarını Takip Etmek için İzleyici Oluşturma

SCOM 2007 R2 bize izleyici oluşturma konusunda çok esnek bir yapı sağlıyor. Bildiğimiz gibi bazı uygulamalar günlüklerini Windows’un Olay Günlüklerine (Event Log) değil kendi oluşturdukları salt metin (plain text) günlük dosyalarına yazarlar. Biz de sistem yöneticisi olarak bu günlük dosyalarını incelemeye çalıştığımızda genellikle dosya içinde belirli kelimeler aratarak neler olduğunu anlamaya çalışırız. Peki bunun yerine Operations Manager’da bir izleyici bu günlük dosyalarını incelese ve bizim arattığımız kelimeleri bulduğunda durumunu uyarı (warning) veya kritik (critical) duruma alsa?

Bu yazımızda bu işlemi adım adım nasıl yapacağımızı konuşacağız. Okumaya devam et

Uzaktan Yönetilemez Durumdaki Ajanların Uzaktan Yönetilebilir Hâle Getirilmesi

Uzaktan Yönetilemeyen Durumdaki Ajanların Operations Manager Konsolunda Görüntülenmesi

Operations Manager konsolundaki ajanlar üzerinde yönetim sunucusu değişikliği, ajanın tamir edilmesi ya da karşı sistemden kaldırılması gibi işlemleri yapmak istediğimizde bu seçeneklerin kullanılamaz durumda olduklarını görürüz:

Yönetim sunucusunu değiştiremiyoruz.

İşlemlerin seçilemez durumda olmalarının sebebi Operations Manager veritabanında ilgili ajanın karşısındaki “manuel kurulu” (IsManuallyInstalled) seçeneğinin 1 olmasıdır. Yani eğer siz Operations Manager konsolundan sunucuyu belirleyerek ajanı uzaktan kurmak yerine, o sunucuya bağlanarak SCOM ajanının kurulumunu tamamladıysanız bu takdirde Operations Manager veritabanında bu ajan için IsManuallyInstalled değeri 1 olacaktır. Bu durumdaki bir ajanda da konsol üzerinden yukarıda belirttiğimiz yönetim sunucusunu değiştirme, ajanı tamir etme ya da kaldırma işlemlerini yapamayız.

Durumu düzeltmeden önce yapımızdaki manuel olarak kurulmuş ajanları Operations Manager konsolu üzerinden görelim. Konsolda Administration -> Agent Managed ekranına gelip başlık kısmı üzerinde sağ tıklayarak görüntümüzü özelleştirelim: Okumaya devam et