Etiket arşivi: Windows Server 2008

Windows 2008, 2008 R2 Terminal Sunucularda Sistemin “Please wait for the System Event Notification Service” Bildiriminde Askıda Kalma Durumunun Çözümü

Windows 2008 ya da 2008 R2 terminal (remote desktop) sunucuya giriş yapmak istediğinizde sistem “Please wait for the System Event Notification Service” bildiriminde kalıyorsa sorun OCS ya da Lync  uygulamasından kaynaklanıyor olabilir (sebebi muhtemelen memory leak’tir):

"Please wait for the System Event Notification Service" ekranı.

Bu hatayı giderebilmek için psexec komutunu kullanarak sunucuya komut satırından bağlanmamız gerekir. Bağlandıktan sonra taskkill komutu ile communicator.exe sürecini sonlandırıyoruz. Terminal (remote desktop) sunucu üzerinde bu komutu çalıştırdığımızda bütün OCS ya da Lync uygulamaları kapatılacaktır:

communicator.exe sürecinin uzaktan psexec ve taskkill ile sonlandırılması.

Komut tamamlandıktan sonra kullanıcılar artık sunucuya login olabilirler.

Reklamlar

Terminal (Remote Desktop) Server Session Host “The settings for this Remote Desktop Session Host server cannot be retrieved.” Hatasının Çözümü

Windows Server 2008 ya da Windows Server 2008 R2 Terminal Server Session Host rolü olan sunucuda Administrative Tools ->  Remote Desktop Services –> Remote Desktop Session Host Configuration penceresini açtığınızda aşağıdaki gibi “The settings for this Remote Desktop Session Host server cannot be retrieved. The remote server does not support running Remote Desktop Session Host Configuration tool remotely.” hatası alıyorsunuz:

RDSHS01 - The settings for this Remote Desktop Session Host server cannot be retrieved

Okumaya devam et

“Windows cannot find ‘C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative Tools Server Manager.lnk’. Make sure that you typed the name correctly, and then try again.” Hatasının Çözümü

Windows 2008 R2 sunucya bağlandığınızda aşağıdaki gibi “Windows cannot find ‘C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative Tools Server Manager.lnk’. Make sure that you typed the name correctly, and then try again.” hatası aldığımızda aslında sorun belirtildiği gibi sadece Server Manager kısayolu ile değil, tüm Administrative Tools kısayolları ile ilgilidir.

Server Manager.lnk hatası.

Administrative Tools kısayollarından herhangi birisini tıkladığınızda aynı şekilde kısayolun bulunamadığı ile ilgili hata mesajını alırsınız. Benzer şekilde My Computer simgesine sağ tıklayarak “Manage” seçtiğinizde de Computer Management’a ulaşamazsınız çünkü aslında bu konsol da Administrative Tools altındadır. Okumaya devam et

“The security database does not have a computer account for this workstation trust relationship” ve “The trust relationship between this workstation and the primary domain failed” Hatalarının Çözümü

Active Directory Domain ortamınızda bulunan bir sunucuya bağlanırken aşağıdaki şekilde “The security database does not have a computer account for this workstation trust relationship” veya “The trust relationship between this workstation and the primary domain failed” hataları aldığınızda sorunun çözümü için hem Active Directory tarafında hem de sorun yaşadığınız bilgisayar üzerinde çalışacağımızdan Domain Admin haklarına sahip bir kullanıcı hesabına ihtiyacımız olacak.

"The security database does not have a computer account for this workstation trust relationship." hatası.

"The trust relationship between this workstation and the primary domain failed." hatası.

Okumaya devam et

Windows Sistemlerde Crash Dump Analizi – Bölüm 4: Dump Analizi

Windows Debugging Tools’u başlattıktan sonra  File -> Open Crash Dump ile dump dosyamızı açıyoruz:

Ben bu yazımda bir Remote Desktop (Terminal) Sunucuda aldığım çekirdek bellek crash dump (kernel memory dump) dosyasını kullandım. Crash dump açılırken daha önce yaptığım sembol ve executable search tanımlamalarını görüyorum:

Analizin ilk verileri benim için çok değerli bilgileri veriyor:

”Page xxxxx not present in the dump file” hatasını almamın sebebi analiz yaptığım dump dosyasının full dump değil, çekirdek bellek dump dosyası olması. Eğer full dump dosyası alabilmiş olsaydım, o anda bellekte olan tüm page’ler dump dosyasında olacaktı. Okumaya devam et

Windows Sistemlerde Crash Dump Analizi – Bölüm 3: Windows Debugging Tools Yapılandırılması

Windows Debugging Tools ile crash dump dosyasını analiz ederken, dökümü aldığımız bilgisayara ait sembollere ihtiyacımız olacaktır. Sembol tabloları, programların derlenme (compile) safhasında üretilirler. Bir program derlenirken yazıldığı yüksek seviye programlama dilinden makine koduna çevrilirler. Bu çevrim sırasında derleyici (compiler) bir sembol dosyası oluşturarak içine tanıtıcıları (identifiers), tanıtıcıların programda bulunduğu yerler ve tanıtıcıların özelliklerini (attributes) ve fonksiyon çağrılarını yazar. Çökme sırasında işletim sistemi sadece sorunun oluştuğu bellek adresini (16’lık sayı düzeninde – hexadecimal) bilir. Bizim ise çökme sebebini anlayabilmemiz için bu adres değerini hangi uygulamanın kullandığını ve bu uygulamanın ne yapmaya çalıştığını bilmemiz gerekir. Bu bilgiler de Windows sembol tablolarında yer alır.

Sembol tabloları her işletim sistemi ve her sistemin sürümlerinde – Windows 2003 32-bit ve 64-bit, Windows 2003 SP1, Windows 2003 R2 gibi – farklıdır. Crash dump analizi yaparken, her işletim sistemine ait gerekli sembol tablosunu indirmek yerine, Windows Debugging Tools’un sağladığı kolaylıktan faydalanabiliriz. Sembol tablolarının Internet üzerinde bulunduğu adresi ve analiz yaptığımız bilgisayarda sembollerin indirileceği dizini Debugging Tools’a bildirdiğimiz takdirde gerekli sembol dosyaları otomatik olarak indirilecektir. Ben kendi bilgisayarımda sembolleri C:Symbols dizini altında saklıyorum.

Sembolleri indirmek için Başlat -> Programlar altından WinDbg uygulamasını çalıştırıyoruz ve File -> Symbol File Path ile sembolleri arayacağımız yeri belirten pencereyi açıyoruz ve aşağıdaki satırı giriyoruz: Okumaya devam et

Windows Sistemlerde Crash Dump Analizi – Bölüm 2: Windows Debugging Tools Kurulması

Windows altında crash dump’ı inceleyebilmemiz için Windows Yazılım Geliştirme Kiti (Software Development Kit – SDK) ile gelen Windows Debugging Tools (Windbg) uygulamasını kullanacağız. Windows Yazılım Geliştirme Kit’ini Microsoft Yükleme Merkezinden (Microsoft Download Center) indirebilirsiniz. Her Windows ve .NET sürümü için Yazılım Geliştirme Kiti güncellendiğinden tek bir indirme bağlantısı vermem mümkün değil. Ayrıca uygulamanın şu anda Türkçe sürümü de yok. Bu sebepten yazılımı Microsoft Download Center üzerinden Windows SDK yazararak aratmanız ve yüklemeniz en doğrusu olacaktır.

Yazılımı indirdikten sonra ilgili .NET Framework’ün bilgisayarınızda kurulu olması gerekiyor; örneğin Windows SDK for Windows 8 and .NET Framework 4.5 kurulumu yapacaksanız sisteminizde .NET Framework 4.5 kurulması gerekiyor. Eğer kurulumdan once ilgili .NET Framework sisteminizde yoksa Windows Yazılım Geliştirme Kiti kurulum sırasında ilgili .NET Framework sürümünü indirecek ve kuracaktır.

Windows Debugging Tools Kurulması

Yazılım Geliştirme Kitini yüklerken ilk önce karşılama ekranı geliyor: Okumaya devam et